متن آهنگ ایمان ذاکر اختلال 

مهم نیست که دیگه ندارم تورو مهم نیست که سهم من از تو کمه

همین که خیال میکنم پیشمی همین که صدات میزنم بسمه

تو از من بریدی ولی من هنوز به دنیا نمیدم یه موی تورو

یه عالم نشستن ببینن که من کجا میبرم آرزوی تورو

مثه قرص ماهی که توی شبام هنوز میدرخشی هنوز روشنی 

از عطری که تو میزدی میزنم نفس میکشم تو کنار منی

مثه قرص ماهی که توی شبام هنوز میدرخشی هنوز روشنی 

از عطری که تو میزدی میزنم نفس میکشم تو کنار منی

کنار تو هر شب قدم میزنم کنار تو حالم عجب حالیه

عزیزم تو جایی نرفتی که من بشینم بگم جای تو خالیه

دلم با مرور همون لحظه ها همون لحظه هایی که بودی خوشه

تورو دارم و با خیالت خوشم خیال تو آخر منو میکشه

مثه قرص ماهی که توی شبام هنوز میدرخشی هنوز روشنی 

از عطری که تو میزدی میزنم نفس میکشم تو کنار منی

مثه قرص ماهی که توی شبام هنوز میدرخشی هنوز روشنی 

از عطری که تو میزدی میزنم نفس میکشم تو کنار منی