متن آهنگ میثم همت منه دیوونه

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

تا اون چشم تورو دیدم بنامت کردم این دل رو

همه میگن خطا کردم که دادم رفته این دل

را که عشق آسان بود اول ولی میوفتد مشکلها

من این افتاده مشکل را با جون و دل خریدارم

خدا میدونه آخه من چه یار و دلبری دارم

من از وقتی تورو دیدم همه غمهامو یادم رفت

تموم عقل و هوشم رو به پایش دادم رفت

صدای پای تو وقتی میپیچه توی این خونه

تموم لحظه ها میشن به کام منه دیوونه

الا ای بهترین مشکل که صاف افتادی در جانم 

برای داشتنت هر روز نماز شکر میخوانم

من این افتاده مشکل را با جون و دل خریدارم

خدا میدونه آخه من چه یار و دلبری دارم

من از وقتی تورو دیدم همه غمهامو یادم رفت

تموم عقل و هوشم رو به پایش دادم رفت