متن آهنگ حسین مهرابیان وای وای

 

آرام بگیر در بغلم در تاب و تبم

خواهشن از دلبری دست بردار

نه اشکالی نیست همین قدر کافیست

اگر امشب گذشت هست فردا

هست فردا

وای وای وای چشمان تو قاتل سریالی این شهر

وای وای وای دستان تو اصل عاشق کش بیرحم

وای وای وای چشمان تو قاتل سریالی این شهر

وای وای وای دستان تو اصل عاشق کش بیرحم

امون از دلی که بیقراراه امون از چشام که هی میباره

دیگه کار از کار گذشته و عاشقه این دل نداره چاره

همه ی شهر بذار بدونن تویی شیرین من و دیوونم

زده انگار به قلبم عشقت با همه بد با تو اما مهربونم

وای وای وای چشمان تو قاتل سریالی این شهر

وای وای وای دستان تو اصل عاشق کش بیرحم

وای وای وای چشمان تو قاتل سریالی این شهر

وای وای وای دستان تو اصل عاشق کش بیرحم

وای وای وای چشمان تو قاتل سریالی این شهر

وای وای وای دستان تو اصل عاشق کش بیرحم

وای وای وای چشمان تو قاتل سریالی این شهر

وای وای وای دستان تو اصل عاشق کش بیرحم