متن آهنگ ایوان بند دلبر

 

با تو غمام چاره میشه بند دلم پاره میشه

بعد از یه عمر با تو حالا هر چی نشد داره میشه

من که خراب دلبریتم وعده وعید سرسریتم

راه میری راه مثل رقصه ناز کن تو ناز مشتریتم

نکن تو دلبر از این بیشتر منو داری به هر سازی میرقصونی

با کرشمت لب چشمت منو میبری تشنه برمیگردونی

نکن تو دلبر از این بیشتر منو داری به هر سازی میرقصونی

با کرشمت لب چشمت منو میبری تشنه برمیگردونی

تو مثل آهنگای شاد خندیدی و قلبم افتاد

فصل گلاب گیریه یا عطر تو پیچیده توو باغ

نکن تو دلبر از این بیشتر منو داری به هر سازی میرقصونی

با کرشمت لب چشمت منو میبری تشنه برمیگردونی

نکن تو دلبر از این بیشتر منو داری به هر سازی میرقصونی

با کرشمت لب چشمت منو میبری تشنه برمیگردونی