متن آهنگ حسام فریاد یه عمره که ندیدمت

 

یه عمره که ندیدمت یه عمره که دوری ازم

یه عمره که رفتی و من بدجوری رفتم توو خودم

بدجوری رفتم توو خودم

میخوام فراموشت کنم اما همش به یادتم

همیشه میگفتی بهم آخر اعتمادتم

آخر اعتمادتم

چه ساده بودم که شدم بازیچه ی نوازت

نقشتو خوب بلد بود رو صحنه ی نمایشت

چه ساده بودم که شدم بازیچه ی نوازت

نقشتو خوب بلد بود رو صحنه ی نمایشت

یه روز میاد که از کارات پشیمون و خسته بشی

یه روز میاد که مثل من عاشقو دلبسته بشی

یکی میاد و با تو روح تو بازی میکنه

قلب تو بعد رفتنش خاطره سازی میکنه 

خاطره سازی میکنه

چه ساده بودم که شدم بازیچه ی نوازت

نقشتو خوب بلد بود رو صحنه ی نمایشت

چه ساده بودم که شدم بازیچه ی نوازت

نقشتو خوب بلد بود رو صحنه ی نمایشت

یه عمره که ندیدمت یه عمره که دوری ازم

یه عمره که رفتی و من بدجوری رفتم توو خودم

بدجوری رفتم توو خودم

میخوام فراموشت کنم اما همش به یادتم

همیشه میگفتی بهم آخر اعتمادتم

آخر اعتمادتم