متن آهنگ امید امیدی بیابیا

 

بیا بیا بیا کنارم بیا با تو چه خوبه حالم

بیا بیا دوتایی با هم باشیم توو قلب هم عزیزم

بیا بیا بیا کنارم بیا با تو چه خوبه حالم

یا بیا دوتایی با هم باشیم توو قلب هم عزیزم