متن آهنگ میرکا نازنین یار

 

نفس بده به جانم ببین که نیمه جانم چرا به غیر تو بخوانم

بیا ای عشق نابم بیا که در عذابم پر از سوال بی جوابم بیا به خوابم

نازنین یارا پنهان نکن آن روی زیبا را تا قحطی نگیرد قلب دریا را

تا دنیا نبیند غصه ی ما را

نازنین یارا کو آن رخ مثه پریزادت

زلف پریشان گشته در بادت شاید که دیگر رفتم از یادت

قلب تو در این بی راهه بین رفتن و ماندن رها مانده

اینجا منتظر من ماندمو قلبی که در کار خدا مانده

من فرهاد دل کنده از این دنیا و دل داده به شیرینم

من از بس به تو وابسته ام دیگر خودم  هم را نمیبینم ای یار دیرینم

نازنین یارا پنهان نکن آن روی زیبا را تا قحطی نگیرد قلب دریا را

تا دنیا نبیند غصه ی ما را

نازنین یارا کو آن رخ مثه پریزادت

زلف پریشان گشته در بادت شاید که دیگر رفتم از یادت