متن آهنگ علی دنیوی ضربان

 

توو دل بروی جذاب با مزه

چی کار کردی دلم برات میلرزه

چه حالو احوالی برام جور کردی

احساسم بهت بی حد و مرزه

تو کیش و ماتم کردی اصا خرابم کردی

اولا نه ولی بعد عشقت حسابم کردی

تو میدونی احساسیم به چشای تو راضیم 

ضربان قلبم بالاست نمیذاری هوش و حواس

آرامش دریایی تو اون موهای خرمایی تو

همه جوره پایم باهات جونمو میذارم به پات

وای عجب مسئله ای داره دل واسه تو بیماره دل عشقه توو کارش

دل هوایی بشه واسه تو پر میکشه تنها نذارش

وای عجب مسئله ای داره دل واسه تو بیماره دل عشقه توو کارش

دل هوایی بشه واسه تو پر میکشه تنها نذارش

تو میدونی احساسیم به چشای تو راضیم 

ضربان قلبم بالاست نمیذاری هوش و حواس

آرامش دریایی تو اون موهای خرمایی تو

همه جوره پایم باهات جونمو میذارم به پات

تو میدونی احساسیم به چشای تو راضیم 

تو میدونی احساسیم به چشای تو راضیم 

ضربان قلبم بالاست نمیذاری هوش و حواس

آرامش دریایی تو اون موهای خرمایی تو

همه جوره پایم باهات جونمو میذارم به پات

تو میدونی احساسیم به چشای تو راضیم 

ضربان قلبم بالاست نمیذاری هوش و حواس

آرامش دریایی تو اون موهای خرمایی تو

همه جوره پایم باهات جونمو میذارم به پات