متن آهنگ میثاق راد گندم زار 

 

تو گندم زار موهات هزار رنگین کمونه

تو گندم زار موهات هزار رنگین کمونه

 بشین تا که ببافم موهاتو دونه دونه

تو گندم زار موهات هزار رنگین کمونه

 بشین تا که ببافم موهاتو دونه دونه

چشات پر نگات پر عجب ناز داری دختر

یه کاری دادی دستم توو چشات چی داری دلبر

منو آرومم کن دردمی درمونم تو

خود لیلی شدی واسم بیا مجنونم کن

بیا منو آرومم کن دردمی درمونم تو

چشم بد دور شه ازت آخه شدی خانومم خب

دور شهر میچرخمو میگم من اینو همه جا

 دلمو بردی با خندت امون از چشم سیات

خیلی راحت اومدی توو زندگیم دل ببری

 نگو از حالی که بهت داره دلم بی خبری 

منو آرومم کن دردمی درمونم تو

خود لیلی شدی واسم بیا مجنونم کن

بیا منو آرومم کن دردمی درمونم تو

چشم بد دور شه ازت آخه شدی خانومم خب 

خود لیلی شدی واسم بیا مجنونم کن

بیا منو آرومم کن دردمی درمونم تو

چشم بد دور شه ازت آخه شدی خانومم خب

بیا منو آرومم کن دردمی درمونم تو

چشم بد دور شه ازت آخه شدی خانومم خب

بیا منو آرومم کن