متن آهنگ ابرهام زندگی

 

وقتی ترانه هام با میم شروع شد

با الف تموم شد تازه فهمیدم چقد دوستت دارم

تو با موهای بورت تو با چشمان آبی

آمدی تا بگویی هنوزم میشود که زندگی 

تو با موهای بورت تو با چشمان آبی

آمدی تا بگویی هنوزم میشود که زندگی

تو را میپرستم ای بانوی من تو جواب تمام پرسشهای من

تو تمام ناتمام من بی تو میمیرم

تو با موهای بورت تو با چشمان آبی

آمدی تا بگویی هنوزم میشود که زندگی 

تو با موهای بورت تو با چشمان آبی

آمدی تا بگویی هنوزم میشود که زندگی