متن آهنگ حامد مالکی آرامم

 

تو را میخواهمت ای عشق دیوانه

بمان بی من نرو ای یار دردانه

نمیدانم چرا امشب حراسانی

به هر سازی زدی دل را برقصانی

دل را برقصانی دل را برقصانی

آرامم این چنین قلب مرا ویران نکن

ای جانم دیدگانم چنین گریان نکن

دیوانم تا نفس دارم هوایت با من است

دلدارم تو ندانستی که این دل عاشقست

تو ندانستی که این دل عاشقست

میخرم ناز تو را با قلب و جان

ترس دارم از نگاه دیگران

عاقبت بی من پریشان میشوی

میروی اما پشیمان میشوی

میخرم ناز تو را با قلب و جان

ترس دارم از نگاه دیگران

عاقبت بی من پریشان میشوی

میروی اما پشیمان میشوی

آرامم این چنین قلب مرا ویران نکن

ای جانم دیدگانم چنین گریان نکن

دیوانم تا نفس دارم هوایت با من است

دلدارم تو ندانستی که این دل عاشقست

تو ندانستی که این دل عاشقست