متن آهنگ کمال منصوری ماه نشان

چشمانت با قلب من جادو کرد دست قلب مرا پیش دنیا رو کرد

تو شدی ناخدای کشتی دل ویرانه با تو عاقل شد آخر دل دیوانه

همچو فال حافظ که خوش می آید آمدی خوش نشستی به چشمان من

فارغم با تو از غصه های دنیا گویی با تو خوشیا به من میبارد

ماه نشانی نشانی از عشق داری خوبی از بس که حرفی نمیذاری

یک تنه جای یک عالمی واسم بد گره خورده خندت به احساسم

ماه نشانی نشانی از عشق داری خوبی از بس که حرفی نمیذاری

یک تنه جای یک عالمی واسم بد گره خورده خندت به احساسم

نیست مانند تو در این هستی تو که هستی کسی در چشمم نیست

آمدی چشم مرا به همه عالم و آدم بستی

چه کنم بی تو پریشانه دلم چه کنم که تو شدی جان دلم

ماه نشانی نشانی از عشق داری خوبی از بس که حرفی نمیذاری

یک تنه جای یک عالمی واسم بد گره خورده خندت به احساسم

ماه نشانی نشانی از عشق داری خوبی از بس که حرفی نمیذاری

یک تنه جای یک عالمی واسم بد گره خورده خندت به احساسم