متن آهنگ داوود قاسملو نژاد مکث

 

تا میری از پیشم دلم تنگ میشه باز بهونتو میگره

میری عطرت میمونه توو هوای خونه دلم میگیره

تا میبندی درو پشت سرت میری رو دلم هر دری بسته میشه

انقده حرف میزنم با خودم توو دلم دلم از خودم خسته میشه

آخه من دوس دارم حسای اینجوری رو عاشقی کردنای دلی رو

وقتی میره هی دلت شور بزنه چقد دوس دارم عاشقی رو

آخه من دوس دارم حسای اینجوری رو عاشقی کردنای دلی رو

وقتی میره هی دلت شور بزنه چقد دوس دارم عاشقی رو

همینجوری نگام کن تو چشمات حالتی داره که دنیام زیر و رو میشه

نگام کن زمان وایمسته تا چشمام با چشمات روبرو میشه

نگام کن نگام کن همینجوری نگام کن 

من دوس دارم حسای اینجوری رو عاشقی کردنای دلی رو

وقتی میره هی دلت شور بزنه چقد دوس دارم عاشقی رو

آخه من دوس دارم حسای اینجوری رو عاشقی کردنای دلی رو

وقتی میره هی دلت شور بزنه چقد دوس دارم عاشقی رو