متن آهنگ امیر شایان ارومی لحظه ها

 

رد سردیه دستاتو و لحظه ها شدم غرق طوفان ماهی مرده هایی که رو آبن

بازم دنبال نشونم از نگاه تو تا بیداره رویایی که لحظه ها توش خوابن

من پرم از تو رد شدن و هر بار کم شد ازم شدم پر از تو حتی 

باشیم با هم رد میشن لحظه ها از تو و من تو و من تو و من

پایان لحظه ای که دیگه نمیشه آغاز هوای نفسای درخت بسته به نفس رهای ماست

رد سردیه دستاتو و لحظه ها شدم غرق طوفان هر چی از دست رفته باز

من پرم از تو رد شدن و هر بار کم شد ازم شدم پر از تو و من

ثانیه ها کم شده از دورم