متن آهنگ آرمین زارعی بزن یه زنگ

 

دو سه روزه خونه رو تخت یا رو کاناپم پی گیر استوریات پی گیر کاراتم

غصه نخور عزیزم خودم من تا باهاتم همه یه روزی میرن ولی من تا تهش باهاتم

بزن یه زنگ که هوا دو نفرست حق نداری دیگه دور بشی حتی دو قدم از

منی که به خاطرت از بیخ و بن شدم عوض منی که به هیچ قیمتی نه تور هم از دست

بزن یه زنگ خوب کن تو حالمو یه اسم خوشگل سیو کن شمارمو

بذار به تو مدیون بشم این حال خوب دوبارمو

بذار با تو بچینم آخر هفته شمالمو

بزن یه زنگ به من که شده تنگ دلم

ببین چطو بیتابتم منی که سنگدلم منی که تحت هر شرایطی ته دلم

خالی میشه نباشی آخه میتپه واست قلب من

بزن یه زنگ به من که شده تنگ دلم

ببین چطو بیتابتم منی که سنگدلم منی که تحت هر شرایطی ته دلم

خالی میشه نباشی آخه میتپه واست قلب من

من تو ما به هم وابسته ایم هر دو

برام دور تا دور خونه رو پر شمع کن وقت حرکته برو ساکتو جمع کن

بزن یه زنگ به من که شده تنگ دلم

ببین چطو بیتابتم منی که سنگدلم منی که تحت هر شرایطی ته دلم

خالی میشه نباشی آخه میتپه واست قلب من