متن آهنگ آرتا یغمایی دل آزار

 

رو دستت نیست انقدر دل آزار

هر چی میگم انگاری نه انگار

دل یه ذره ست ولی میزنه واست زیاد

هیچکسی مثل تو به چشام نمیاد

دل به دل راه داره خب قلبمون جفت همه

من بجز تو رو همه چشم بستم

من سرم بالاست اگه از تو حرفی میزنم

کل دنیا برن هم پات هستم

دل به دل راه داره خب قلبمون جفت همه

من بجز تو رو همه چشم بستم

من سرم بالاست اگه از تو حرفی میزنم

کل دنیا برن هم پات هستم

توو بارون پیاده چه کیفی داره با تو

من هر جا که باشم دلم داره هواتو

من اونقدری دوست دارم که راضی به آزارم

عشق تو رد شد و  به دل من افتاد

دل به دل راه داره خب قلبمون جفت همه

من بجز تو رو همه چشم بستم

من سرم بالاست اگه از تو حرفی میزنم

کل دنیا برن هم پات هستم

دل به دل راه داره خب قلبمون جفت همه

من بجز تو رو همه چشم بستم

من سرم بالاست اگه از تو حرفی میزنم

کل دنیا برن هم پات هستم

دل به دل راه داره خب قلبمون جفت همه

من بجز تو رو همه چشم بستم

من سرم بالاست اگه از تو حرفی میزنم

کل دنیا برن هم پات هستم