متن آهنگ نیک زاد آخر رفت

 

سخته واسم تورو نبینم دلم تنگه بازم

واست هر چی دوییدم دیدم جلوی پاهام سنگه بازم

ساده بودم تنهایی یه گوشه افتاده بودم

آره هیچی نداشتم ولی قلبمو بهت داده بودم

من چقد ساده بودم

بعد تو خونه برام زندونه

از تو یه جوری دلخورم که نمیشه پاکش کرد

این همه پاش واستادم اونم آخر رفت

کلی غم توو سینمه که نمیشه بازش کرد ای

بعد تو خونه برام زندونه

از تو یه جوری دلخورم که نمیشه پاکش کرد

این همه پاش واستادم اونم آخر رفت

کلی غم توو سینمه که نمیشه بازش کرد ای

هر چی از دستت براومد غیر دوس داشتن من

سرده حالم یه زمستون وسط پاییزمی

بیا حالمو ببین فکر کردی من قانع شدم

واسه تو مهم نبود اصلا بهت ثابت کنم

ای ثابت کنم

بعد تو خونه برام زندونه

از تو یه جوری دلخورم که نمیشه پاکش کرد

این همه پاش واستادم اونم آخر رفت

کلی غم توو سینمه که نمیشه بازش کرد ای

بعد تو خونه برام زندونه

از تو یه جوری دلخورم که نمیشه پاکش کرد

این همه پاش واستادم اونم آخر رفت

کلی غم توو سینمه که نمیشه بازش کرد ای