متن آهنگ محمد جوکار اخمتو بزار کنار

 

به هوای تو خوشم غصه هامو میکشم حال من خوبه کنارت

تو تمام قلبمی نه زیادی نه کمی حال من خوبه کنارت

اخمتو بزار کنار خنده هاتو جاش بیار من هوای تورو دارم

دل من با تو یکی خوبه خوبه زندگی وقتیکه باشی کنارم

منو تو یه قرن دیگم باهمیم به تموم دنیا میگم باهمیم

مگه میشه زندگی بهتر از این من پر از عشق توام فقط همین

منو تو یه قرن دیگم باهمیم به تموم دنیا میگم باهمیم

مگه میشه زندگی بهتر از این من پر از عشق توام فقط همین

بیشتر از تصورم با تو از خوشی پرم دیگه چی بهتر از اینه

از تو رد نمیشمو با تو بد نمیشمو دیگه چی بهتر از اینه

بیشتر از تصورم با تو از خوشی پرم دیگه چی بهتر از اینه

از تو رد نمیشمو با تو بد نمیشمو دیگه چی بهتر از اینه

منو تو یه قرن دیگم باهمیم به تموم دنیا میگم باهمیم

مگه میشه زندگی بهتر از این من پر از عشق توام فقط همین

منو تو یه قرن دیگم باهمیم به تموم دنیا میگم باهمیم

مگه میشه زندگی بهتر از این من پر از عشق توام فقط همین