متن آهنگ سامان فرد اسیر خاطرات

 

چون اسیر خاطراتم دلیل نمیشه که عکساتو نبینم

مینشینم پای اون روزی که باز رو تو ببینم

جای من نیستی ببینی که چقد تنهایی دلگیره

دیگه هیچوقتی نمونده واسمون الانشم دیره

یادت نره بدون من خوش میگذره شاید بهت

اما من عاشق میمونم

تقصیر من نبود تو باعث شدی که برم یه جای دور و دور بمونم

نه بذار حرفمو کامل بزنم این بار میخوام همه بدونن که بریدم

همش میخندم به خودم میگم که این مرده منم دور خودم دیوار کشیدم

من کاری کردم که تو باشی سرنوشتم

ازت خواستم که هر جا رفتی باشی دو تا چشمم

فهمیدم آخراش بهونه گیری دیگه حتی نمیخوای دل بدی و دل بگیری

دیگه دلیلشم برام فرقی نداره برای یه عاشقی که خیلی بیقراره

فقط میخواد ببینتت چشم انتظاره

نیستی و ببینی که حتی خواب نداره نداره

یادت نره بدون من خوش میگذره شاید بهت

اما من عاشق میمونم

تقصیر من نبود تو باعث شدی که برم یه جای دور و دور بمونم

نه بذار حرفمو کامل بزنم این بار میخوام همه بدونن که بریدم

همش میخندم به خودم میگم که این مرده منم دور خودم دیوار کشیدم

چون اسیر خاطراتم دلیل نمیشه که عکساتو نبینم

مینشینم پای اون روزی که باز رو تو ببینم

جای من نیستی ببینی که چقد تنهایی دلگیره

تنهایی دلگیره