متن آهنگ فرزاد سروی رلت کیه

 

چشاتو میکنی اینوری اونوری موی فر تو فر میدی اونوری

نگا میکنی به ماه سر سری بعد میندازی رو سرت روسری

بهم بگو داری هر کاری لباس پلنگی دوس داری

جمع کن اگه داری باری ردیف کنیم بریم ساری

همه میگن رلت کیه خوشگل دلت کیه

همه میپرسن ازمون اونکه نکنه ولت کیه

من میگم تب من تویی آروم جون من تویی

اونکه میخوادت منم دار و ندار دل من تویی

میگی بهم توو پسرا تو سرتری

واست ست میزنم جیگری خودتم وقتی دیدی بهم بگی

آه آه چه پسری آه آه چه پسری

اگه تو پایه باشی عشقه هر کجا بریم دنیا بهشته

حتی تو میخوای کاری کنم من

حسودی کنه بهت صد تا فشته

همه میگن رلت کیه خوشگل دلت کیه

همه میپرسن ازمون اونکه نکنه ولت کیه

من میگم تب من تویی آروم جون من تویی

اونکه میخوادت منم دار و ندار دل من تویی

چشاتو میکنی اینوری اونوری موی فر تو فر میدی اونوری

نگا میکنی به ماه سر سری بعد میندازی رو سرت روسری

بهم بگو داری هر کاری لباس پلنگی دوس داری

جمع کن اگه داری باری ردیف کنیم بریم ساری

همه میگن رلت کیه خوشگل دلت کیه

همه میپرسن ازمون اونکه نکنه ولت کیه

من میگم تب من تویی آروم جون من تویی

اونکه میخوادت منم دار و ندار دل من تویی