متن آهنگ ساشا فردین این نیز بگذرد

 

برو بگو به همه تقصیر من بود

اونیکه فکرشو میکردی اون نبود

بین دل و عقل من جنگ بود

قلبم از سنگ شد قلبت هفت رنگ شد

کندی و رفتی بماند اما دلم تنگ شد

یه کم مغرور بودم منم یه کم بد بودم

واست صدمو گذاشتم بازم کم بودم

من دیگه قید تورو زدم برو

نه دیگه نمیشناسم تورو

رسیدیم به تهش و نمیشه

شکستی قلب منو مثل یه شیشه

حالا که تنهام من موندم و دردام

درسته پر شکستم میجنگم برا فردام

حالا که نیستی جاتو نمیگیره هیشکی

این راهو ادامه میدم بدون هیچی

این نیز بگذرد منم خوب میشم

تو کور شدی و منم کور میشم

نسبت به احساس بینمون

تو دور شدی و منم دور میشم

حالا که همه چی تموم شده

یه سری حسام حروم شده

نبینم به جایی برسی که

از دوریم زیر چشات کبود شده

من دیگه قید تورو زدم برو

نه دیگه نمیشناسم تورو

رسیدیم به تهش و نمیشه

شکستی قلب منو مثل یه شیشه

من دیگه قید تورو زدم برو

نه دیگه نمیشناسم تورو