متن آهنگ یاسان تاپ تاپ

این محاله که من از تو بخوام یهو دست بکشم 

این محاله که من از تو بخوام یهو خسته بشم 

 آره جون منی میدونی توو رگ و خون منی 

آره جون منی دور نشی حتی ازم یکمی

 تاپ تاپ میزنه قلبم دور نشی از من عاشق چشماتم

 از تو خسته نمیشم هر جا که باشی میدونی باهاتم 

 تاپ تاپ میزنه قلبم دور نشی از من عاشق چشماتم 

 از تو خسته نمیشم هر جا که باشی میدونی باهاتم 

 درداتو به جون میخرم یه تار موتو به دنیا ندم

من عشقمونو فریاد میزنم دیوونه 

 توو چشمات همش زل میزنم یه ثانیه من بی تو هیچ جا نرم 

 عشقت تا ابد هر لحظه یادم میمونه 

 تاپ تاپ میزنه قلبم دور نشی از من عاشق چشماتم

 از تو خسته نمیشم هر جا که باشی میدونی باهاتم 

 تاپ تاپ میزنه قلبم دور نشی از من عاشق چشماتم 

 از تو خسته نمیشم هر جا که باشی میدونی باهاتم