متن آهنگ سعید شیروانی مو خرمایی

 

به هوای تو نفس منم میره

نرو از آغوشم نرو که دیگه دیره

نکنه بری غم بگیره هوای قلبم

بخاطرت با همه ببین چه کارا کردم

من که پریشونم تو مهربونم باش

همه فقط حرفن تو همزبونم باش

نکنه بری غم بگیره هوای قلبم

بخاطرت با همه ببین چه کارا کردم

آهای مو خرمایی برام یه رویایی

این حال خوبم رو ازم نگیری

من که برات مردم از آدما خوردم

هر کی اومد رفت بگو تو دیگه نمیری

دل ما رو هر کی که برد یه شبه پس آورد

دل ما باب دل کسی نبوده

تا از در اومدی توو چشم ماه در اومد

گفتم الهی کور بشه چشم حسودت

آهای مو خرمایی برام یه رویایی

این حال خوبم رو ازم نگیری

من که برات مردم از آدما خوردم

هر کی اومد رفت بگو تو دیگه نمیری