متن آهنگ علی داستانی بگو چه جوری

 

بگو چه جوری بگم دوست دارم بگو چه جوری بگم تورو میخوام

بگو چه جوری حرفای دلمو بهت بزنم تا به چشت بیام

هر چی بخوای همونم آی عاشق دیوونم من زندگیمو با تو میسازم

بگو دل تو نامهربون بگو چه جوری بتونم دستاتو بگیرم

بگو چه جوری بتونم جون بدم واست بمیرم

بگو چه جوری بتونم دستاتو بگیرم

بگو چه جوری بتونم جون بدم واست بمیرم

هی با خودم حرف میزنم از تو میگم 

آخه زندگیم شده به تو آلوده اگه نباشی این دیوونه نابوده

بیا پیشم ببین حالمو بیا ببین حال زارمو

تو بگو چه جوری بتونم دستاتو بگیرم

بگو چه جوری بتونم جون بدم واست بمیرم

تو بگو چه جوری بتونم دستاتو بگیرم

بگو چه جوری بتونم جون بدم واست بمیرم