متن آهنگ احمد سلو عاشقم

 

عشقت هنوز ادامه داره مثg ستاره ی دنباله داره 

دل میبره هنوزم چشمات آخه زیبایی iم اندازه داره

با توام ای زیبای عاشق هی قشنگترین عمر دقایق

اینو ازم بمونه یادت کسی نمیبینی مثه من عاشق

هی عاشقم من آره عاشقم من عشق دلم بیا پا بپای قلبم 

میره جونم واست آرومه خونم آخه گلم شدی پادشاه قلبم

عاشقم من آره عاشقم من عشق دلم بیا پا بپای قلبم 

میره جونم واست آرومه خونم آخه گلم شدی پادشاه قلبم

بگو آره بگو توو فالت اسمم افتاده

با خاطرات من در افتاده دل تو باز دوباره

بگو آره تا قلبم از نفس نیوفتاده ببین چطور شدم گرفتارت

ولی تو خوبه حالت خوش به حالت

عاشقم من آره عاشقم من عشق دلم بیا پا بپای قلبم 

میره جونم واست آرومه خونم آخه گلم شدی پادشاه قلبم

عاشقم من آره عاشقم من عشق دلم بیا پا بپای قلبم 

میره جونم واست آرومه خونم آخه گلم شدی پادشاه قلبم