متن آهنگ شایان اشراقی بارون

 

بارون باز دوباره فکرت میاد سراغم

خیابونا رو حفظم موندم زیاد اتاقم

همه چی رو تکراره زیاد یه روز خوب ما نمیاد

دلم برات تنگ شده چقد یه خبری بده بازم از خودت به من

بیا حتی خوبی آخه من پره دلم

بیا آخه من پره دلم 

دلم برات تنگ شده چقد یه خبری بده بازم از خودت به من

بیا حتی خوبی آخه من پره دلم

بیا آخه من پره دلم 

این آخرا عوض شدی از حد و مرزت رد شدی

رفتی که رفتی بد شدی

بد شدی

این آخرا حس میکردم من و تورو چش میزنن

نیستی دارن بم میخندن 

دلم برات تنگ شده چقد یه خبری بده بازم از خودت به من

بیا حتی خوبی آخه من پره دلم

بیا آخه من پره دلم 

دلم برات تنگ شده چقد یه خبری بده بازم از خودت به من

بیا حتی خوبی آخه من پره دلم

بیا آخه من پره دلم