متن آهنگ سهراب محمدپوری عطر تو

 

من و یه پنجره رو به تو پیچیده توو اتاق عطر تو

همش میبینم عکس تو قول دادی نموندی رفتی تو

دوباره یاد تو پاییزو هوای ابریه و بارونو

بخار شیشه و اسم تو نمیشه پاک کنم اسم تو

مهربونم بودی و بد شدی عاشقم بودی و سرد شدی

از دلم که میمرد واسه تو توی یه دنیای دیگه غرق شدی

شبا تنهایی و جاده ها خاطراتت به یادم میاد

توو خیالم تو پیشمی بودنت کنار من نبود زیاد

مهربونم بودی و بد شدی عاشقم بودی و سرد شدی

از دلم که میمرد واسه تو توی یه دنیای دیگه غرق شدی

شبا تنهایی و جاده ها خاطراتت به یادم میاد

توو خیالم تو پیشمی بودنت کنار من نبود زیاد

بگو بگو دروغه رفتنت بازیم دادی با غرور مسخره

چقد شلوغ شده بدون من سرت هر چی که سرم آوردی بسمه

من اشک چشامم اما تو چه ساده بهم میگی حرفاتو

مقصرش کیه من یا تو داری به باد میدی فرداتو

مهربونم بودی و بد شدی عاشقم بودی و سرد شدی

از دلم که میمرد واسه تو توی یه دنیای دیگه غرق شدی

شبا تنهایی و جاده ها خاطراتت به یادم میاد

توو خیالم تو پیشمی بودنت کنار من نبود زیاد

مهربونم بودی و بد شدی عاشقم بودی و سرد شدی

از دلم که میمرد واسه تو توی یه دنیای دیگه غرق شدی

شبا تنهایی و جاده ها خاطراتت به یادم میاد

توو خیالم تو پیشمی بودنت کنار من نبود زیاد