متن آهنگ پوریا کریمی چه داستانیه

 

من خودم دو دستی دلی که میخواستیو بهت دادم زدی شکستی

تو نشون ميدادى كه شادى كنارم اما باز زدى دلو شكستى

آخ چه داستانی شد شکستی این دلو یه روز این چه داستانیه که نرفتی از دلم هنوز

منو آتيشم زدى رفتى عقب گفتى بسوز

آخ چه داستانی شد شکستی این دلو یه روز این چه داستانیه که نرفتی از دلم هنوز

منو آتيشم زدى رفتى عقب گفتى بسوز

اومدم برنگردم نشد گريه هم حريف دردم نشد عشقتو هم كه كم نشد اصلا

شونت رفيق اشكم نشد دلم يه ذره سردم نشد عشقتو هم كه كم نشد اصلا

آخ چه داستانی شد شکستی این دلو یه روز این چه داستانیه که نرفتی از دلم هنوز

منو آتيشم زدى رفتى عقب گفتى بسوز

آخ چه داستانی شد شکستی این دلو یه روز این چه داستانیه که نرفتی از دلم هنوز

منو آتيشم زدى رفتى عقب گفتى بسوز