متن آهنگ سهیل مهرزادگان هزار و یک گل

فقط تویی که باهات میشه خودمو از این دنیا جدا کنم

فقط کنار تو توی اقیانوس عشق باید شنا کنم

یه گل چیه برات هزارو یکی گل میارم

یه روز دو روز چیه به پات عمرمو میذارم

 هوامو داری این روزا منم هواتو دارم

یه چی کم داره شهر بی تو

سخته نفس بی تو بفهم منو بفهم

یه علاقه ی ممتده توو من یه مدته یه کم منو بفهم

اصلا یه چی کم داره شهر بی تو

سخته نفس بی تو بفهم منو بفهم

یه علاقه ی ممتده توو من یه مدته یه کم منو بفهم

با من بد تا نکن که من طاقتم خیلی کمه

 من اون قایق شکستمو چشم تو مثه ساحلمه

 اگه یه درصد از این علاقمو تو بفهمی بسه

یه کم از خوبی دنیات بذار به ما برسه

یه چی کم داره شهر بی تو

سخته نفس بی تو بفهم منو بفهم

یه علاقه ی ممتده توو من یه مدته یه کم منو بفهم

اصلا یه چی کم داره شهر بی تو

سخته نفس بی تو بفهم منو بفهم

یه چی کم داره شهر بی تو

سخته نفس بی تو بفهم منو بفهم

یه علاقه ی ممتده توو من یه مدته یه کم منو بفهم

اصلا یه چی کم داره شهر بی تو

سخته نفس بی تو بفهم منو بفهم