متن آهنگ وحید امیری مرهم

 

مگه میشه از یاد من بری من که عاشقتم

دار و ندار قلبمی من پای چشمات میمونم

راهی نداره دل من جز تو که مرهمی براش

یه دفعه هم تو جای من هوای منو داشته باش

حالمو روبراه کن نذار دوباره بشکنم

خودتو باعثش شدی از همه چیم دل بکنم

مثل یه آدمی شدم که تنها خلوت میکنه

هر شب توی فکر خودش رویاتو دعوت میکنه

چند تا هدیه دستمه هیچوقت نشد دستت بدم

میترسیدم با این کارا همیشه از دستت بدم

کاشکی یکی سفارش دلمو پیش تو میکرد

کاشکی دلت حسابمو از بقیه جدا میکرد

حالمو روبراه کن نذار دوباره بشکنم

خودتو باعثش شدی از همه چیم دل بکنم

مثل یه آدمی شدم که تنها خلوت میکنه

هر شب توی فکر خودش رویاتو دعوت میکنه