متن آهنگ سعید سیما دوست دارم

 

شادترین صدای دنیا توی خنده هاته من دلم عاشقته بدجوری پا به پاته

خوبترین لحن دوست دارم توو اون صداته

بهتریت هوا برام همین حال و هواته

ماه ترین چشمای دنیا پشت اون نگاته

نازنترین ناز جهان پشت بهونه هاته

زیر چتری موهات باروننو میشه فهمید

با تو میشه همه مشکلا رو دید و خندید

اگه آسمون زمین بیاد دوست دارم

نمیشه بگم چقد زیاد دوست دارم

واسه خنده هات میره دلم دوست دارم

اگه منم یادم بره دلم میگه دوست دارم دوست دارم

حال خوبم اینه پای صحبتات بشینم

تو برام حرف بزنی منم تورو ببینم

حال خوبم همین آرامش توو نگاته

من دلم عاشقته بدجوری توی هواته

اگه آسمون زمین بیاد دوست دارم

نمیشه بگم چقد زیاد دوست دارم

واسه خنده هات میره دلم دوست دارم

اگه منم یادم بره دلم میگه دوست دارم دوست دارم

اگه آسمون زمین بیاد دوست دارم

نمیشه بگم چقد زیاد دوست دارم

واسه خنده هات میره دلم دوست دارم

اگه منم یادم بره دلم میگه دوست دارم دوست دارم