متن آهنگ مجتبی کبیری بارون پاییزی

 

حواستو پرته هوا دیگه سرده حال بدم میخواد نرفته برگرده

بارون یه ریزم بی موقع میریزه چتر تو جا نذار که فصل پاییزه

پاییزه

یه قدم از خونه فاصله میگیری دلشوره میگیره

از وقت برگشتت یه ثانیه رد شه صد بار میمیرم

این بیقراریمو چشم انتظاریمو هیشکی نمیفهمه

ساعت عقب رفته زودتر بیا خونه پاییز بی رحمه

پاییز بی رحمه

با تو میشه بوسید هر لحظه بارونو از گرما ذوبش کرد امسال زمستونو

با تو میشه موندو انگیزه پیدا کرد با زردی پاییز بهتر از این تا کرد

یه قدم از خونه فاصله میگیری دلشوره میگیره

از وقت برگشتت یه ثانیه رد شه صد بار میمیرم

این بیقراریمو چشم انتظاریمو هیشکی نمیفهمه

ساعت عقب رفته زودتر بیا خونه پاییز بی رحمه

پاییز بی رحمه