متن آهنگ مرتضی اشرفی پرستار

 

خدا گاهی یه دسته که دستاتو میگیره

که تا کج میشه راهت جلو راتو میگیره

خدا گاهی یه حرفه که آویزه ی گوشه

خدا یه حرفه اما یه دنیا حرف توشه

خدا میتونه اشک توو چشمای ترت شه

سایش روی سرت هست

که یه چیزی سرت شه

دیگه چی بهتر از اینکه تنها باشی اما

خدا برگرده پیشت بخواد پرستارت شه

پرستار کوه پشت آدمه

من از وقتیکه یادمه همیشه هوامو داشته

پرستار یعنی یه لشکر تنها

همیشه پشت سرت اما

کلی راه جلوت گذاشته

میگه بزن به قلب دشمن تا من پیشتم

میگه من ابراهیم وسط آتیشتم

پرستار عشق بینظیره