متن آهنگ علی اسماعیلی فر دستپاچه

 

هر جایی که میرم همه فکرم پیش اونه

این خاصیته عشقه که قلبم نگرونه 

هر کی منو میبینه میفهمه که یه چیم هست

اون با همه فرق داره به چشمام یکی دیگست

اسمش تا که میاد دل من آب میشه

من جونمو پای همه دنیاش میدم

دستامو گرفت و نفسام بند اومد

آرامشو توو عمق چشماش دیدم

اسمش تا که میاد بهمم میریزه

عاشقتر از هر که بگی میشم

هیچ چیزی نمیگه یه بلاتکلیفی

توو ذهنمه که نمیفمم انگار

دستپاچه شدم حالتم فرق کرده

اما خونسرده نمیاد سمتم

احساس منو کل شهر فهمیده 

دلو دزدیه با نگاش کم کم

اسمش تا که میاد دل من آب میشه

من جونمو پای همه دنیاش میدم

دستامو گرفت و نفسام بند اومد

آرامشو توو عمق چشماش دیدم

اسمش تا که میاد بهمم میریزه

عاشقتر از هر که بگی میشم

هیچ چیزی نمیگه یه بلاتکلیفی

توو ذهنمه که نمیفمم انگار