متن آهنگ ناصر پورکرم یکی یدونمی

دل بهت بستمو وابستم عجب حالیم امشب

تو فقط بخند و آروم دوتا دستاتو بدش من

دوتا دستاتو بدش من

یکی یدونمی عشقم مال منی عشقم 

من نمیخوام کسی جز تو بشینه توو دلم عشقم

یکی یدونمی عشقم مال منی عشقم 

من نمیخوام کسی جز تو بشینه توو دلم عشقم

دلم میره برا ناز نگاهت عجب عشقی توی دوتا چشاته

مگه میشه یکی اینقده زیبا بشه آخه

به جون جفتمون تا آخرش دلم باهاته

دلم باهاته

یکی یدونمی عشقم مال منی عشقم 

من نمیخوام کسی جز تو بشینه توو دلم عشقم

یکی یدونمی عشقم مال منی عشقم 

من نمیخوام کسی جز تو بشینه توو دلم عشقم

یکی یدونمی یکی یدونمی یکی یدونمی عشقم

یکی یدونمی یکی یدونمی یکی یدونمی عشقم

یکی یدونمی عشقم مال منی عشقم 

من نمیخوام کسی جز تو بشینه توو دلم عشقم

یکی یدونمی عشقم مال منی عشقم 

من نمیخوام کسی جز تو بشینه توو دلم عشقم

یکی یدونمی عشقم