متن آهنگ ویهان نیکزاد باشی خوش

 

باشه باشه باشی خوش با اون کسی که لباش میشه توو لبت گره

دیگه دلم نمیخواد نه کسیو که بیاد نه کسی رو که بره

باشه باشه تو برو مشکل منم که تورو بت ساخته بودم ازت

دیگه دلم نمیخواد عشقیو که خاطرات ازش بمونه فقط

نمیره این شبا توو سرم که باید از یادت ببرم

نبودی عطر روی پیرهنم که هر موقع پرید بخوام عینشو بخرم

آره آره من هنوز به تو فکر میکنم خب عکساتو چک میکنم خب

توو این فکر که الان خواب خوابی تو توو بغل کی میپیچیدم به خودم تا خود صبح

باز خاطراتو باز اشکایی که ریخت واس خاطر تو

دنبال بهونه بودی اگه نه حرفای این و اون نمیشد باور تو

باشه باشه باشی خوش با اون کسی که لباش میشه توو لبت گره

دیگه دلم نمیخواد نه کسیو که بیاد نه کسی رو که بره

باشه باشه تو برو مشکل منم که تورو بت ساخته بودم ازت

دیگه دلم نمیخواد عشقیو که خاطرات ازش بمونه فقط

دستام که میرفت توی موهات منو خواب میکرد آروم آروم اون بوسه هات

هی تو که یادت میره زودی منو بدون منه خل هنو خوابتو میبنمو

هنو عطرتو دارم روی پیرهنو شبایی که یه ذره بوی تورو نمیدنو

شبا رو تخت تا ساعت هفت پر بودم از گله و حرف که دل تو رفت

باشه باشه بی معرفت برو ولی بدون فقط این دل دیوونه خیلی تنگ میشه واست

باشه باشه باشی خوش با اون کسی که لباش میشه توو لبت گره

دیگه دلم نمیخواد نه کسیو که بیاد نه کسی رو که بره