متن آهنگ اربات رد دادم

 

من من پیش تو حتما دیوونم رسما بی تو رد دادم

تو اونی هستی مه هیچوقت نمیره از یاد

میخوام باشم با تو یا هیچکسی یا تو

نمیگیره عمرا دیگه هیشکی جاتو

از آدما کندم چشامو میبندم

بگو چند قدم فاصله دارم تا تو

مهربون باهام بمون عجب عشقی شده عشقمون

زندگی بدجوری داره حال میده به هردومون

مهربون باهام بمون عجب عشقی شده عشقمون

زندگی بدجوری داره حال میده به هردومون

عطرت روی پیرهنم کاش موندگاری داشت

شرمنده اگه میشه یه کمی شر باش

توی دوست داشتن پشت کار دارم

من الانتو میخوام گذشتتو چی کار دارم

مهربون باهام بمون عجب عشقی شده عشقمون

زندگی بدجوری داره حال میده به هردومون

مهربون باهام بمون عجب عشقی شده عشقمون

زندگی بدجوری داره حال میده به هردومون