متن آهنگ زانیار خسروی چمدون

 

تا کجا باید خاطرات تو مرور کنم

من میخوام فکر تو از سرم دور کنم ولی نمیشه

آرزوهامونو سپردم دیگه دست باد

درارو وا میذارم تا صدات بیاد ولی نمیشه

رفتی تو ولی دیدی دلم ازت رد نشد

حتی جدایی جلوی عشقمون سد نشد باورش سخته

من قهرمان بازنده ی داستانتم عجیبه ولی هنوز نگرانتم باورش سخته

ای کاش هیچوقت ندیده بودمت تو عادتم دادی به بودنت 

من هنوزم ادامه میدمت بیا بشین و نگام کن به سوختنم

ساعتا به تنهایی دوختنم روحم سوخت و سوختنم

کاشکی این خونه توو چمدون تو جا میشد

خیلی چیزا مونده ازت ببر باقیشو چرا نموندی  

از بارون گریه هام همش دارم خیس میشم

خیلی چیزا با تو بود الان نیست پیشم چرا نموندی

من کنار شومینم ولی چرا سردمه سبک نشدم

هر چی گریه کردمت باورش سخته

من قهرمان بازنده ی داستانتم عجیبه ولی هنوز نگرانتم باورش سخته

ای کاش هیچوقت ندیده بودمت تو عادتم دادی به بودنت 

من هنوزم ادامه میدمت بیا بشین و نگام کن به سوختنم

ساعتا به تنهایی دوختنم روحم سوخت و سوختنم