متن آهنگ صابر ستوده مغرورم

 

اگه مغرورم اخلام رو اعصابه و دیوونم

مجبورم من توی این حال بدم زندونم

اگه مغرورم بی حسم و بی منطقم میدونم

تموم میشه یه روز منم تنها با این حال بدم میمونم

یادته سوزوندیم خاموش شدم من توو خودم

من همون روزا دیگه تنهایی رو بلد شدم

آره پا شدم ولی دیدی شکستم آخرش

نه دیگه هرگز همون آدم سابق نشدم

میخوام زیر بارون بعد تو تنهاییمو بغل کنم

دیگه نمیخوام بعد این حرفای هیشکیو باور کنم

شبیه قایق شکسته ای شدم که با موج غرق میشه

میخوام غرق شم نمیخوام صدات کنم

خودت گفتی برو اما هنوز رفتنمو باور نکردی

بگو چرا هنوزم بجای خالی من عادت نکردی

خودت رفتی مسیرت رو عوض کردی که این قصه تموم شه

تو همونی که واسه برگشتنم کاری نکردی 

اگه مغرورم اخلام رو اعصابه و دیوونم

مجبورم من توی این حال بدم زندونم

اگه مغرورم بی حسم و بی منطقم میدونم

تموم میشه یه روز منم تنها با این حال بدم میمونم

اگه مغرورم