متن آهنگ بهزاد بهنیا نفس

 

وای از اون چشا وای دلمو ازم میخواد

دل من برا تو بگو که داری میای

خوبی تو چقد ممنون خندتو برم قربون

عاشقی رو تکراره مال خودمی آره

چشات به این خوشگلیه دوس داشتن من دلیه

عاشقتر از من کیه خیلی میخوامت

مال خود خود منی چه قشنگ حرف میزنی

جونم واسه تو یعنی خیلی میخوامت

چشات به این خوشگلیه دوس داشتن من دلیه

عاشقتر از من کیه خیلی میخوامت

مال خود خود منی چه قشنگ حرف میزنی

جونم واسه تو یعنی خیلی میخوامت

تو نفس شدی واسم پیش تویه حواسم

میزونه با تو حالم خوب راحته خیالم

قصه از این قراره که عشق اومده دوباره

قربون شکل ماهت خیلی عزیزی آره

چشات به این خوشگلیه دوس داشتن من دلیه

عاشقتر از من کیه خیلی میخوامت

مال خود خود منی چه قشنگ حرف میزنی

جونم واسه تو یعنی خیلی میخوامت

چشات به این خوشگلیه دوس داشتن من دلیه

عاشقتر از من کیه خیلی میخوامت

مال خود خود منی چه قشنگ حرف میزنی

جونم واسه تو یعنی خیلی میخوامت