متن آهنگ ماهان رسیدن بخیر

 

همین جا همین نقطه ی مشترک

همین اشتیاقی که توو قلب ماست

شروع یه عشق بلند مدته

از اون عشقایی که توی قصه هاست

کنارت به خوشبختی پل میزنم

کنارت بهار و شروع میکنم

دارم بهترین لحظه ها رو واست

کنار خودم آرزو میکنم

کنار خودم آرزو میکنم

عزیز دل من رسیدن بخیر

تو ای ماه روشن رسیدن بخیر

تو عشقی امیدی رسیدن بخیر

چه خوبه رسیدی رسیدن بخیر

عزیز دل من رسیدن بخیر

تو ای ماه روشن رسیدن بخیر

تو عشقی امیدی رسیدن بخیر

چه خوبه رسیدی رسیدن بخیر

چه خوبه رسیدی رسیدن بخیر

چقد طرز فکرت شبیه منه

تو هم عاشق عشق و آرامشی

تو هم با تموم وجودت میخوای

کنارم بمونی و آروم بشی

با احساس خوبی که دارم بهت

به آروم ترین لحظه ها میرسم

میگیرم تورو توی آغوشمو

به یه لحظه ی آشنا میرسم

به یه لحظه ی آشنا میرسم

عزیز دل من رسیدن بخیر

تو ای ماه روشن رسیدن بخیر

تو عشقی امیدی رسیدن بخیر

چه خوبه رسیدی رسیدن بخیر

عزیز دل من رسیدن بخیر

تو ای ماه روشن رسیدن بخیر

تو عشقی امیدی رسیدن بخیر

چه خوبه رسیدی رسیدن بخیر

چه خوبه رسیدی رسیدن بخیر