متن آهنگ مجید جعفری نازک نارنجی

 

تموم یادگاریا و کادوهام بمونه دستت

همین که خاطراتمون برام بجا بمونه بسه

مگه نمیدونستی گم شده دلم توو چال گونت

مگه گذاشته بودم اشک بریزی و بلرزه شونت

نازک نارنجی نبودی قلبنا تو نیستی خاطراتمون منو شکستنا

فراموشم نمیشه زیر بارون رفتنا برگرد

نازک نارنجی نبودی قلبنا تو نیستی خاطراتمون منو شکستنا

فراموشم نمیشه زیر بارون رفتنا برگرد

اگه با تو هستم توو خوابای رنگی

مقصر تو هستی که اینقد قشنگی

مگه نمیدونستی چال شده دلم توو چال گونت

مگه گذاشته بودم اشک بریزی و بلرزه شونت

نازک نارنجی نبودی قلبنا تو نیستی خاطراتمون منو شکستنا

فراموشم نمیشه زیر بارون رفتنا برگرد

نازک نارنجی نبودی قلبنا تو نیستی خاطراتمون منو شکستنا

فراموشم نمیشه زیر بارون رفتنا برگرد