متن آهنگ نیما برنا چشم آبی

 

چشم آبی به دلم میتابی همچو حاله های نور آسمانی

مهتابی رویایی خوابی حرمت پاکی کل عاشقایی

همراهم همه چیزم با هم تو باسز خانه ی تاریک دلم را

سر عشقت جانم من که مجنون آنم تو که دانی رسم دیوانه شدن را

بیقرار تو شدن شیرین است سهم تو هر چه که در این سینه است

عشق تو در دل من دیرین است دیرین است

چشم تو قلب مرا لرزانده مهر تو در دل من جا مانده

دست مرا کل دنیا خوانده دنیا خوانده

آبو هوایی علت زندگانی حست عمیق است در دل من نهانی

اسمت شیرین است ورد این زبانی زبانی

شعرم ترانم نیمه ی کل جانم کاشکی بسازی با دل کودکانم

رویای قلبم ای همه ی جهانم جهانم

بیقرار تو شدن شیرین است سهم تو هر چه که در این سینه است

عشق تو در دل من دیرین است دیرین است

چشم تو قلب مرا لرزانده مهر تو در دل من جا مانده

دست مرا کل دنیا خوانده دنیا خوانده