متن آهنگ میلاد محمدی تو چه کردی

 

تو چه کردی که دگر یار نخواهم که دگر یار ندانم احدی را

تو به انگیزه ی عاششق شدنم آمدی تا دور کنی بغض و بدی را

تو چه کردی که تو را با همه دنیا نه عوض میکنم خسته نمیشم

هر چی پیش آید و هر چی که دلت خواست بگو من همان آغوش همیشم

تو بال و پرم هستی و من بال و پر تو میچرخی به دور من و من دور و بر تو

پرواز کن این بار بشم همسفر تو

تو بال و پرم هستی و من بال و پر تو میچرخی به دور من و من دور و بر تو

پرواز کن این بار بشم همسفر تو

تو یار منی و نفست هست هوایم من عشق بدم عشق بمانی تو برایم

از حس تو پر شد همه جا حال و هوایت

خالی شدم از درد نمیدانی چه کردی تو درد نمیدی و فقط مرحم دردی

تو عشق مرا با کسی تکرار نکردی

تو بال و پرم هستی و من بال و پر تو میچرخی به دور من و من دور و بر تو

پرواز کن این بار بشم همسفر تو

تو بال و پرم هستی و من بال و پر تو میچرخی به دور من و من دور و بر تو

پرواز کن این بار بشم همسفر تو