متن آهنگ امیر فرجام پای ثابت

 

همیشه زندگیم شه خنده های عاشقونه

عاشقت شد رو هوا برد دلو اون چش دیوونت

مهم اینه که بشینه به دلت هوای رویا

بیستی از بیست دومی نیست مثه تو تی دنیا

تو اول و آخر همه حرفامی نفس نفس باهامی

پای ثابت خنده هامی تو ستاره ی شانس آرزومی

همیشه روبرومی روشنه این دلم پهلومی

منو بهتر از خودم شناختی با همه نداشته هام ساختی

توی قلب آرزوهام عشقو راه انداختی قلبتو بهم باختی

تو اول و آخر همه حرفامی نفس نفس باهامی

پای ثابت خنده هامی تو ستاره ی شانس آرزومی

همیشه روبرومی روشنه این دلم پهلومی

تو اول و آخر همه حرفامی نفس نفس باهامی

پای ثابت خنده هامی تو ستاره ی شانس آرزومی

همیشه روبرومی روشنه این دلم پهلومی