متن آهنگ مهدی عبدلی خیالتم قشنگه

 

بارون زده بارون زده کوچه چه حالی داره

بهار اومده بهار اومده پنجره چشم انتظاره

تا که تورو ببینه توو کوچه پیراهن سبزشو بپوشه

زمستون بشه روونه بهار بیاد توو خونه

قدم میزنم توی خیالم بازم خوبه تورو اونجا دارم

واسه دلی که تنگه خیالتم قشنگه 

واسه دلی که تنگه خیالتم قشنگه 

بارون زده بارون زده حال کوچه روبه راهه

بهار اومده بهار اومده پنجره چشم انتظاره

دیگه سرحالم نمیکنه قهوه و چایی

ای خوبترین دردسر آرامش مایی

گل کرده تن شمعدونیام توی گلدون

بهار این خونه نداره بی تو هیچ صفایی

بارون زده بارون زده حال کوچه روبه راهه

بهار اومده بهار اومده پنجره چشم انتظاره

تا که تورو ببینه توو کوچه پیراهن سبزشو بپوشه

زمستون بشه روونه بهار بیاد توو خونه

قدم میزنم توی خیالم بازم خوبه تورو اونجا دارم

واسه دلی که تنگه خیالتم قشنگه 

واسه دلی که تنگه خیالتم قشنگه