متن آهنگ احسان معصومی عاشق تر

 

نگات زد و خواب چشمامو پروند منو به اوج دلخوشیهام رسوند

من که بجز عشق از تو ندیدم صدات واسم چه دلنوازه ببین

برام بهشتو ساخته روی زمین معنی عشقو از تو شنیدم

عاشق بمون که با وجودت سنگ تموم واسم گذاشتی

عاشق تر از اونم که روزی توی سرت رویاشو داشتی

تو اومدی و توی قلبم احساسو کاشتی

من میشم سایتو میام هر جا که تو میری

هر طرف باشه دل من باهاش همسیر

هر چی که دارم میدم سر داشتن تو

میسازمش زندگیمو با تو تازه از نو

عاشق بمون که با وجودت سنگ تموم واسم گذاشتی

عاشق تر از اونم که روزی توی سرت رویاشو داشتی

تو اومدی و توی قلبم احساسو کاشتی

عاشق بمون که با وجودت سنگ تموم واسم گذاشتی

عاشق تر از اونم که روزی توی سرت رویاشو داشتی

تو اومدی و توی قلبم احساسو کاشتی