متن آهنگ دیان بند نگار

 

نگار من کسی بیقرار من بجز تو نیست خودت تهش باید بیای همه چیزا رو عوض کنی

هی میگم با خودم حل میشه فوقش با یه بغل میشه برگرده

کل حواسم بهش عشقش دلم رو دیوونه تر کرده

نگارم بجز تو توو قلب من نیست یه روز اومدی که عمدا دلو به خودت ببندی

کنار تو انگاری هر چی که میخوامو دارم نگارم نگارم واسه تو بیقرارم واسه تو بیقرارم نگارم

وقتی میلرزه گوشی اسم تو که میبینم یه لبخند رو لبامه آره من همینم

یه رویای ساده توو سرم میاره منو تو زیر بارون کل راه پیاده

نگارم بجز تو تو قلب من نیست یه روز اومدی که عمدا دلو به خودت ببندی

کنار تو انگاری هر چی که میخوامو دارم نگارم نگارم واسه تو بیقرارم واسه تو بیقرارم

نگارم بجز تو تو قلب من نیست یه روز اومدی که عمدا دلو به خودت ببندی

کنار تو انگاری هر چی که میخوامو دارم نگارم نگارم واسه تو بیقرارم واسه تو بیقرارم