متن آهنگ شروین تلفن

 

با یه تلفن میشه خونه پر اما بازم من فقط میخوامت تورو

حالا هی بزن برو بازی بده منو من عاشق اینم همش ببازم به تو

دوس دارم هر چیو باشه برام بد تورو دوس دارم چون میدی عذابم

چون حالمو میکردی خرابتر هر مشکلی میشه با یه تماس حل

بجز تو که برام معظلی برام بد هیچی جز نبودنت

برام سخت نیست و فکر تو میکنه کلافم

یه مشت میان دورم هی جلو من میگیرن روشن فکر

مپیچینن میگن بیزیم کلا هی ولی واسه تو میشه کلشون کنسل

ولی بدتری از هر چی دشمن بدترین بدخوامی

ولی باز میدونی با یه تلفن میشه خونه پر اما بازم من فقط میخوامت تورو

حالا هی بزن برو بازی بده منو من عاشق اینم همش ببازم به تو

ببین واسه تو فقط حاضرم عوض بشم میذاری میری با این که میدونی که لنگتم

نیستم اهل دردسر ولی حاضرم یه شب بیام بدزدمت ببرمت از این شهر

رفیقت میگردن دنبال هوو بهم میگن چی دیدی توو این دیوونه به ما هم بگو

آخرم یه شب فکر کنم دیوونه شم ولی قبل اینک ه دیوونم کنی اینو بدون

با یه تلفن میشه خونه پر اما بازم من فقط میخوامت تورو

حالا هی بزن برو بازی بده منو من عاشق اینم همش ببازم به تو

با یه تلفن میشه خونه پر اما بازم من فقط میخوامت تورو

حالا هی بزن برو بازی بده منو من عاشق اینم همش ببازم به تو