متن آهنگ سامیراد بی نظیره

 

زندگی خوبه اگه تو سهم فردامی چی از این بهتر که همیشه همرامی

پشتمون از غم اگه یه عمره لرزیده

چشمای قشنگت بی نظیره بی نظیره هر جا بری قلبم درگیرته اسیره

من این زندگی رو دوس دارم با تو بی نظیره

این دنیا به ما عمریه بدهکاره باید زمانو برامون نگه داره

این روزا خدا آرامشی هدیه داده دیگه وقتشه غم دست از سر ما برداره

چشمای قشنگت بی نظیره بی نظیره هر جا بری قلبم درگیرته اسیره

من این زندگی رو دوس دارم با تو بی نظیره

این دنیا به ما عمریه بدهکاره باید زمانو برامون نگه داره